برچسب : عابدین زاده
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 17, 1399
جمع‌آوری و ساماندهی ۳۲۰ کودک کار و خیابان در مشهد

مدیر برنامه‌ ساماندهی کودکان کار و خیابان در مشهد گفت: در سه ماه گذشته ۳۲۰ کودک کار و خیابان در مشهد جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند و این کار تا ساماندهی و توانمندسازی تمام کودکان کار و خیابان ادامه خواهد داشت.