موقعیت فعلی شما : خانه/

اجرای طرح (یاوران کتاب)با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در هرمزگان

دکتر منصور اخلاقی پور،مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: طرح «یاوران کتاب» با هدف ترویج هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان هرمزگان در دست تهیه است

آخرین اخبار