موقعیت فعلی شما : خانه/

طرح «مهر حسینی» در ۴ بیمارستان مشهدبرگزار می شود

همزمان با هفته ملی کودک ،مدیر فرهنگسرای کودک و آینده از آغاز به کار طرح «مهر حسینی» در چهار بیمارستان مشهد خبر داد.

آخرین اخبار