موقعیت فعلی شما : خانه/

سنجش 13 هزار کودک نوآموز زنجانی

12 هزار و 828 نوآموز بدو ورود به دبستان در استان زنجان مورد ارزیابی و سنجش آمادگی تحصیلی و سلامت جسمانی قرار گرفتند و این تعداد به مدارس عادی معرفی شدند.

یکی از مراحل مهم پیشگیری طرح سنجش دانش آموزان است

قانون گذار تصویب کرده گروه های نابینا، ناشنوا و آسیب دیدگان ذهنی و رفتاری (اوتیسم)، بچه های دارای اختلال یادگیری و معلولیت جسمی و حرکتی و یا چند معلولی، زیر مجموعه مدارس استثنائی قرار گیرند.

آخرین اخبار