موقعیت فعلی شما : خانه/

اجرای طرح(خانه و مدرسه)؛برای مصونیت کودکان از اعتیاد

شهرام شیخانی معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان‌جنوبی، گفت: طرح “خانه و مدرسه” با هدف پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک در استان انجام می‌شود.

آخرین اخبار