برچسب : طبیبیان
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 15, 1399
هنرهای نمایشی ابزاری قوی برای انتقال مفاهیم به کودکان است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرضا گفت: هنرهای نمایشی ابزاری قوی برای انتقال مفاهیم اخلاقی، تربیتی و آشنایی بیشتر کودکان با ادبیات کهن و تاریخی این سرزمین است.