برچسب : طاهره میرشکار
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 16, 1399
بهزیستی شهرستان زاهدان در راه افزایش جلب مشارکت های مردمی خیرین

طی دیدار مدیریت بهزیستی شهرستان زاهدان با یکی از خیرین این شهرستان ۵۰ کودک تحت حمایت قرار گرفتند