برچسب : طاقدیس
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 9, 1400
انتشار کتاب کودک «خدایا خدایا» اثر مرحومه سوسن طاقدیس

انتشارات کتاب نیستان سومین مجلد از کتاب «خدایا خدایا» اثر زنده‌یاد سوسن طاقدیس را برای مخاطبان کودک منتشر کرد.