موقعیت فعلی شما : خانه/

نگهداری از 30 کودک در شیرخوارگاه مهر ارومیه

رسول بابایان،رئیس بهزیستی ارومیه از نگهداری 30 کودک در شیرخوارگاه مهر ارومیه خبر داد.

آخرین اخبار