موقعیت فعلی شما : خانه/

تاسیس مهد کودک در ادارات دولتی

طبق قانون جوانی جمعیت، تأسیس مهدکودک در سازمان‌های دولتی، تکلیف قانونی است. شهید رئیسی هم درمراسم افتتاح بیمارستان امام خمینی شهریار دستور تأسیس مهدکودک در ادارات دولتی را دادند اما سختگیری در اعطای مجوز مانع اجرای قانون و مطالبه شهید جمهور شده است.

چطور به کودک‌مان بگوییم رئیس جمهور به شهادت رسیده است؟

در غم از دست دادن شهدای خدمت و شهید جمهور، چشم‌هایمان و قلب‌هایمان اندوهگین است. در این میان مادرانی که کودک دارند با کوه سوالات بچه‌ها روبه رو شده‌اند؛ اینجا برایتان می‌گوییم چطور به کودکتان بگویید شهادت یعنی چه و تا چه اندازه ماجرا را برای بچه‌ها شرح‌دهیم.

یکی پای کار ایران در قاب شبکه کودک

ویژه برنامه «یکی پای کار ایران» از شبکه کودک پخش می‌شود.

آخرین اخبار