برچسب : شهید ابراهیم برگی
1 مطلب موجود میباشد
دی 17, 1399
کودک ۷ ساله تبریزی، کابوس ساواک

در حالی که فقط ۷ سال بیشتر نداشت در مقابل چشمان مادرش با گلوله مستقیم مأمور سفّاک ساواک به شهادت رسید و در آرامستان بقائیه مارالان به خاک سپرده شد.