موقعیت فعلی شما : خانه/

فرماندار شهرستان دنا به عیادت شاهین دنا رفت/ دستور ویژه «بهشتی رو» برای درمان شاهین یوسف خواه

فرماندار شهرستان دنا بعد از انتشار خبری در مورد بیماری شگف انگیز نوجوان دنانشین به عیادت وی رفت و دستور ویژه برای مداوای وی صادر کرد.

خیریه ای باهمت پنج دانش آموز دختر

دانش آموزی دبیرستانی سی سخت مرکز شهرستان دنا به همراه پنج نفر از دوستان خود خیریه ای را با عنوان «موسسه خیریه چرخ و فلک» به منظور یاری رساندن به کودکان نیازمند در آستانه مهر و آموزش سبک زندگی به آنان راه اندازی کردند.

آخرین اخبار