موقعیت فعلی شما : خانه/

استفاده از وارنیش فلوراید،ضامن سلامت دندانهای کودکان

دکترعلیرضاحاجیونی،سرپرست مرکزبهداشت شهرستان بوشهرگفت: مشکلات پوسیدگی دندان ها به صورت تدریجی اززمان کودکی شکل می گیرد و والدین می توانند با انجام وارنیش فلوراید تراپی از دندان کودکان مواظبت کنند.

آخرین اخبار