موقعیت فعلی شما : خانه/

فعالیت 42مهد با حضوربیش از 1100 کودک در بهمئی

ناصر مختاری،رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهمئی گفت:در حال حاضر بیش از 1100کودک در 42 مهد شهری و روستایی بهمئی در حال فعالیت هستند.

جشن بازگشایی مهد کودک های شهرستان بهمئی برگزارشد

مهد کودک های شهرستان بهمئی با برگزاری یک جشن مشترک، فعالیتهای خود را در سال جدیدتحصیلی آغاز کردند.

آخرین اخبار