موقعیت فعلی شما : خانه/

همه باید برای کمک به محرومان تلاش کنیم

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل در حاشیه مراسم جشن عاطفه ها اظهار کرد: کمک به افراد نیازمند و محروم جامعه می‌تواند در راستای کاهش فقر و توانمندسازی افراد بسیار مؤثر باشد.

آخرین اخبار