موقعیت فعلی شما : خانه/

تبعیض‌ها در حوزه کودکان در کشور شایسته نیست

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: وجود برخی تبعیض‌ها در حوزه کودکان در کشور از جمله در زمینه‌های آموزشی و جنسیتی شایسته نیست و باید چاره‌ای برای رفع آنها اندیشیده شود.

نقش مهر پدری در تربیت کودک

مدیری که سخن از مدیریت اوست دو شأن دارد، شأن مردانگی که به او اقتدار، قاطعیت و صلابت می‏بخشد و شأن پدری که وی را سرشار از مهر و شفقت نسبت به فرزند می‏نماید و پدر در مسیر تربیت به این هر دو امر نیازمند است.

آموزش آداب معاشرت به کودکان

فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل‌های آینده هستند. باید در پرورش آنها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار برد. والدین موظف هستند به فرزندان خود آداب معاشرت بیاموزند و مواردی را که در ارتباط با دیگران باید رعایت کنند، یاد دهند.

آخرین اخبار