برچسب : شاهرخی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 2, 1399
شاهرخی: اداره مهد‌های کودک هنوز با بهزیستی است/ واگذاری مهد‌ها فرآیند بلند مدت دارد

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در کل کشور حدود ۲۰ هزار و در استان تهران حدود ۹۰۰ مهدکودک داریم که پرونده و شناسه دارند.