موقعیت فعلی شما : خانه/

توجه به بخش کودک از اولویت های حوزه هنری است

رئیس حوزه هنری گیلان با بیان اینکه بخش کودک جزو اولویت های حوزه هنری است، گفت: کار با موضوع «هویت» برای مخاطب کودک و نوجوان مهمترین هدف حوزه هنری گیلان طی سال‌های آتی است.

آخرین اخبار