موقعیت فعلی شما : خانه/

لازم است ساده‌سازی سیره معصومان(ع) به عنوان الگو به کودکان و نوجوانان ارائه شود

الگوسازی باید طوری باشد که فرد ببیند می‌تواند از این الگوها تبعیت کند و مشابه این الگو عمل کند اما این الگوها گاهی آن‌قدر دست‌نایافتنی ارائه می‌شوند که فرد در خودش نمی‌بیند که بتواند با این الگو هماهنگ شود.

آخرین اخبار