برچسب : سید ناصری
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 24, 1400
موفقیت نمایشگاه مجازی کتاب نشان دهنده علاقه مردم به کتاب است

مدیر انتشارات ذکر و کتاب کودک قاصدک از مزایای برپایی نمایشگاه مجازی کتاب، دلیل دولتی بودن آن، تاثیرش بر شغل کتاب فروشان و آماده شدن بستر برگزاری یک نمایشگاه واقعی فیزیکی کتاب سخن گفت.