موقعیت فعلی شما : خانه/

احیای مصوبه شهر دوستدار کودک در پایتخت

عضو شورای شهر تهران گفت: حدود ۱۰ درصد از زباله‌های تولید شده در شهر تهران را پلاستیک تشکیل می‌دهد که این موضوع نشان دهنده افزایش استفاده از پلاستیک است و این امر می تواند علاوه بر اینکه آسیب‌های زیادی به محیط زیست وارد کند.

بوستان‌های مادر و کودک در تمامی دنیا وجود دارد و نشانه تبعیض نیست

با توجه به جایگاه مادران و نقش آنان در رشد و شکوفایی ‌و محوریتشان در تربیت کودکان، در سال ۸۳ شورای اسلامی شهر تهران ” مجوز احداث و ایجاد بوستانهای مادر و کودک توسط شهرداری تهران در نقاط مختلف شهر تهران” را به تصویب رساند.

آخرین اخبار