موقعیت فعلی شما : خانه/

سوختن منزل مسکونی با بازی کودکانه

در براثر بازی کودک پنج‌ساله‌ سیمرغی با فندک، خسارات سنگینی به منزل مسکونی وارد شد

آخرین اخبار