برچسب : سند صیانت از کودک و نوجوان
1 مطلب موجود میباشد
تیر 29, 1400
تفکیک محتوا و خدمات فضای مجازی در سند صیانت از کودک و نوجوان

به موجب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، باید نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.