برچسب : سلیمانی
1 مطلب موجود میباشد
دی 23, 1399
آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکان و نوجوانان

آسیب‌های اجتماعی در بین قشر کودک و نوجوان در وهله اول همانند آتش زیر خاکستری است که هر آن امکان شعله‌ور شدن آن وجود دارد، کرونا امروز مزید بر علت شده است و قطعا آسیب‌های پسا کرونا را نیز باید به آسیب‌های موجود در جامعه اضافه کنیم.