برچسب : سعیدیان
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 22, 1400
نیاز به شناخت هنر عروسکی در کل ایران

سعیدیان گفت: نیاز داریم که هنر عروسکی در کل ایران شناخته شود و مفاهیم دینی و ملی را با عروسک‌ها به بچه‌ها آموزش دهیم.