موقعیت فعلی شما : خانه/

در کشور برنامه مشخصی، برای رشد شخصیت کودکان نداریم

معصومه آباد،عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت : در کشور هیچ برنامه مشخصی برای یادگیری و رشد شخصیت کودکان در نظر گرفته نشده است.

آخرین اخبار