برچسب : ساییبان
1 مطلب موجود میباشد
دی 26, 1399
پخش کارتون های مسموم و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

در اولین گام ازنبردهای پنهان بعداز عادی سازی روابط برخی حکام عرب با رژیم صهیونیستی حالا این رژیم درصدد محو قضیه فلسطین از اندیشه و ذهن کودکان عرب است و با سوءاستفاده ازضعف دولت های عرب و با توسل به «عادی سازی کارتونی»، شکل گیری آگاهی نسل جدید عرب را آنگونه که خود می خواهد، کنترل کند.