برچسب : سامانه غربالگری
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 18, 1400
بوشهر/ راه اندازی سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله

مهرناز اسکندری معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان از راه اندازی سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله خبر داد.