موقعیت فعلی شما : خانه/

شناسايي 2 شبکه تکدي‌گري کودکان درپایتخت

فرماندارتهران با اشاره به شناسايي شبکه‌هاي تکدي‌گري در شهر تهران خاطرنشان کرد: با کمک نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و شهرداري تهران 12 شبکه بزرگسال تکدي‌گري و 2 شبکه تکدي‌گري زير 15 سال شناسايي شده و نسبت به دستگيري سرشبکه‌هاي آنها اقدام شده است.

آخرین اخبار