برچسب : زهره پریرخ
1 مطلب موجود میباشد
نویسنده کودک:
دی 23, 1399
جایزه کتاب ماه و سال باعث رشد ادبیات کودک و نوجوان

زهره پریرخ گفت: جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان، آغازی است که نیاز به تداوم دارد و اگر در ادامه هم خوب اجرا شود، اتفاق خوشایندی خواهد بود.