برچسب : زهرا جعفری
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 4, 1400
نظام حقوقی کشور در برابر والدین کودک آزار رویکرد دو گانه دارد

کارشناس حقوقی معاونت امور زنان و خانواده بر ضرورت اصلاح و جایگزینی قوانینی که موجبات اعمال خشونت علیه کودکان را در قالب تنبیهات معقول فراهم آورده، تاکید کرد.