برچسب : رونق اقتصادی
1 مطلب موجود میباشد
دی 27, 1399
حمایت دولت آلمان از نسل جدید کارکنان مراقبت کودکان

دولت آلمان برای اولین بار در تاریخ کشور، متعهد شده است حمایت مالی آموزش پرستاران مراکز مراقبت از کودکان در دوسلدورف، مرکز ایالت نوردراین وستفالن را به عهده بگیرد.