موقعیت فعلی شما : خانه/

نقش مهم بازی در پرورش جسم و روان انسان‌ها

یک روان‌شناس کودک معتقد است بازی مهم‌ترین نقش را در پرورش ابعاد فیزیکی و روانی تمام انسان‌ها بر عهده دارد.

کودکان معتاد امروز آزارگران اجتماعی فردا

مجید صفاری نیا روانشناس و مشاور خانواده گفت : کودکان معتاد، بدون شک، آزارگری روانی وعاطفی را به جامعه فردای خود انتقال خواهند داد.

آخرین اخبار