موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان را تهدید نکنید

به گزارش کودک پرس ، «دوستت ندارم»، «تنهایت می گذارم»، «بچه خوبی نبودی»، «صبر کن تا بابا بیاید خانه» و … اینها نمونه ای از صدها نمونه صحبت های تهدید آمیز والدین با کودکان است. جملاتی که در کودک احساس نا امنی ایجاد می کند و باعث می شود تا ترس طرد شدن در تمام […]

جلوی بچه ها مراقب رفتارتان باشید

به گزارش کودک پرس پرس :کودکان بسیار باهوش و در عین حال تاثیرپذیر بوده و از هر رفتار درست یا نادرست والدین خود الگو می‌گیرند و   به تدریج عادت‌هایی در آنها نهادینه می‌شود. والدین باید توجه داشته باشند که در مقابل چشم کودکان خود اقدام به رفتارهایی کنند که قصد دارند در دراز مدت این […]

آخرین اخبار