برچسب : رنجان
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 20, 1399
کودک به عنوان موجودی مستقل و منحصر به فرد الگوی رشد خاص خود را دارد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان درحاشیه برگزاری دوره آموزشی مجازی ارزیابی و درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و دوره آموزشی بازی و اسباب بازی با تاکید برآموزش کودکان گفت :کودک به عنوان موجودی مستقل و منحصر به فرد الگوی رشد خاص خود را دارد و مربیان دراین مسیر باید یاریگر کودک باشند .