موقعیت فعلی شما : خانه/

برگرداندن يا رفلاكس چيست؟

برگرداندن يا رفلاكس به حالتي اطلاق مي شود كه محتويات معده به داخل مري يا حتي دهان برمي گردد.

آخرین اخبار