برچسب : دکتر کونانی
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 25, 1400
در دنیا هیچ کشوری به مدیریت فضای مجازی خود بی تفاوت نیست

قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منضبط سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی هستند که تصریح می‌کنند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند.