برچسب : دکتر نسرین امیری
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 29, 1399
پیشنهادهای فوق تخصص روانپزشکی برای درمان پرخاشگری کودکان

دکتر نسرین امیری؛ فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان با حضور در برنامه مادر، کودک، تندرستی از شبکه سلامت در مورد پرخاشگری در کودکان توضیحاتی ارائه داد.