برچسب : دکتر خوشنویسان تمیز
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 24, 1400
وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان زیر ۶ سال نامطلوب است

مدیر گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان پنج تا شش ساله بسیار نامطلوب است، به شکلی که بیش از ۸۰ درصد این گروه سنی به طور متوسط پنج دندان پوسیده دارند.