برچسب : دکتر آیدین مهدی زاده
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 4, 1399
فقط کیفیت تولید ایرانی اسباب‌بازی خارجی را شکست می‌دهد

اسباب‌بازی یک محصول چندوجهی است که می‌توان به آن از جنبه‌های مختلف پرداخت، مثلاً از جنبه اقتصادی، تولید اسباب‌بازی به تنهایی بازار بزرگی را تشکیل می‌دهد، در کنار آن اقتصاد کودک، اقتصاد رسانه، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای را داریم. اگر به تاریخ رشد اقتصادی چین نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید که بخش اعظمی از این اقتصاد با تولید اسباب‌بازی شکل گرفته و بعد‌ها شاخه‌های جدید به آن اضافه شده است. در بعد داخلی هم بحث «جهش تولید» و «رونق تولید» را می‌توان در صنعت اسباب‌بازی مشاهده کرد.