موقعیت فعلی شما : خانه/

«جامع التمثیل»برای نوجوانان بازنویسی ومنتشر می‌شود

به گزارش کودک پرس , محمد جهان‌تیغ،  با بیان اینکه امیدوار است هر چه زودتر کتاب «جامع التمثیل» او منتشر شود، اظهار کرد: چندی پیش این کتاب را که بازنویسی اثر «جامع التمثیل» محمد حبله رودی است را برای چاپ به نشر سوره مهر سپردم و همچنان در انتظار انتشار این اثر هستم. وی ادامه داد: «جامع […]