موقعیت فعلی شما : خانه/

رفتار با کودکی که دهن لق است!

بیشتر کودکان به عبارت عامیانه دهن لق هستند و گاهی مایه ی ابرو ریزی میشوندبا دهن لقی هایشان چه کنیم؟

آخرین اخبار