برچسب : دهقانکار
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 19, 1399
هشدار دبیر علمی جشنواره شعر فجر درباره تنزل کمّی و کیفی شعر کودک در ایران

دبیر علمی جشنواره شعر فجر درباره بخش شعر کودک و نوجوان جشنواره هشدار داد: ممکن است در سال‌های آتی آثار مناسب کمی و کیفی در این حوزه برای ورود به جشنواره نداشته باشیم.