برچسب : دسترسی به آب
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 17, 1400
محرومیت صدها میلیون کودک از دسترسی به تاسیسات شست و شوی دست

رئیس دفتر یونیسف در ایران گفت: سه میلیارد نفر در سراسر جهان، شامل صدها میلیون کودک مدرسه‌ای، به تأسیسات شستشوی دست با صابون دسترسی ندارند.