موقعیت فعلی شما : خانه/

کودک افغان پس از دریافت پای مصنوعی رقصید

رقص و شادی احمد، کودک افغان پس از دریافت پای مصنوعی؛ این ویدیو به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد.

آخرین اخبار