موقعیت فعلی شما : خانه/

هفت خوان سخت فرزندخواندگی و رونق خرید و فروش نوزاد

برم بچه بخرم راحت تره به خدا. کمتر از 50 سال و بیشتر از 40 سال سن داشت، همسرش هم همینطور. می‌گوید خسته شده است و خرید یک کودک برایش کم دردسرتر از آوردن یک بچه از بهزیستی است. دردسرهای پذیرش یک بچه از بهزیستی را برایمان می‌گوید. قوانینی که او را به این فکر انداخته تا از دلالان خرید و فروش کودک دست به خرید بزند!

بیشترین درخواست فرزند خواندگی برای دختران کمتر از 6 ماه است

مریم علیشیری،معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قم گفت: بیشترین درخواست فرزند خواندگی برای دختران کمتر از 6 ماه است و این کودکان در راس فرزندخواندگی های سازمان بهزیستی استان قم قرار دارند.

آخرین اخبار