موقعیت فعلی شما : خانه/
داریوش ارجمند:

مرادی کرمانی سنت اگزوپری ایران

داریوش ارجمند:بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به نقش مرادی کرمانی در احیای ادبیات کودکان و نوجوانان گفت: به اعتقاد من مرادی کرمانی سنت اگزوپری سرزمین من است و شاید بزرگتر از اوست.

آخرین اخبار