موقعیت فعلی شما : خانه/

کشتارداعش با داروهای تاریخ مصرف گذشته

داعش با سوء استفاده از نیاز مردم، داروهای تاریخ مصرف گذشته را با قیمت های بسیار بالا به فروش می رساندو این اقدام تا کنون منجربه فوت چندتن شده است.

آخرین اخبار