برچسب : خون بند ناف
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 11, 1399
خون بندناف ذخیره شده در سازمان انتقال خون جان دو کودک را نجات داد

دو کودک مبتلا به نقص سیستم ایمنی با استفاده از واحد های ذخیره شده ی خون بندناف در بانک خون بندناف سازمان انتقال خون ایران تحت پیوند سلولهای بنیادی قرار گرفتند و با انجام این دو پیوند شمار پیوند های انجام شده با استفاده از واحد های خون بند ناف در این سازمان به عدد ۲۱ رسید.