موقعیت فعلی شما : خانه/

معایب و مزایای استفاده از پستانک برای نوزادان

به گزارش کودک پرس، اگر عصبی و پرتنش هستید، خستگی کار را به خانه آوردید، با همسرتان درگیری دارینوزادان متولد شده میل به مکیدن دارند. بعضی از آنها حتی قبل از تولد انگشتان و شست خود را می مکند. ورای مسأله تغذیه ، مکیدن روشی برای آرام شدن است، مکانیسمی آرام ، راحت و آشنا […]

ترک عادت پستانک مکیدن کودکان

به گزارش کودک پرس پرس  : گرفتن پستانک از دهان بچه وترک عادت پستانک آرام آرام و به تدریج باید انجام شود؛ می خواهیم روش هایی برای کم کردن علاقه کودک به پستانک و دورکردن وی به آن را، به شما پیشنهاد دهیم.پستانک ممکن است بهترین وسیله برای آرام کردن یک نوزاد باشد؛ ولی با […]

آخرین اخبار